Dersom bedriften deres trenger nye lodde – eller sveisesertifikater, eventuelt oppdatering av utgående sertifikater, så kan vi bistå dere med nettopp dette!

Quality Welding er godkjent av FORCE Technology Norway AS til å opptre som uavhengig tredjepart I forbindelse med eksaminering av sveisere, sveiseoperatører og hardloddere iht kravene i NS-EN ISO/IEC 17024 og Dir.97/23 EC (PED).

Selve eksamineringen kan foregå I kundens egne lokaler, eller I våre lokaler I Kristiansand. Vi garanterer god oppfølging og rask behandling av alle henvendelser.