Blant være ansatte har vi utdannede og svært erfarne sveiseingeniører og sveiseteknikere som er ofte jobber med problemløsing relatert til materialteknologi, sveisetekniske utfordringer og korrosjon.

I en bransje der utviklingen og effektiviteten til ulike sveisemetoder, materialer og korrosjonsvern stadig akselererer, tilbyr vi vår ekspertise for å sørge for at våre kunder hele tiden er konkurransedyktige med tanke på både kvalitet, og effektivitet.

Stadig strengere kvalitetskrav, og stadig økende fokus på interne prosedyrer, systemer og kvalitetssikring, gjør at det er viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert på gjeldende krav og lovgivninger.

Vi hjelper våre kunder å tilpasse seg rett kvalitetsnivå, og jobber samtidig med å sørge for at nettopp vår kunde er så konkurransedyktig som mulig.