Quality Welding AS leverer øvingsobjekter til opplærings – eller auditeringsformål til bedrifter som driver med NDT eller auditering.
Vi opplever at kunden ofte bruker objektene til ren internopplæring, eller til å utføre site-test av innleid personell på større jobber. På denne måten unngår man å leie inn personell som ikke er kapabel til å utføre jobben de er ment til å utføre, samtidig som man sørger for at egne ansatte får nødvendig opplæring.

Objektene vi leverer kan skreddersys etter deres behov, der vi selv sveiser prøvene, og legger inn de sveisefeilene dere ønsker. Materialkvalitet, tykkelse og type sveiseforbindelse er også valgfritt.

Vi leverer øvingsobjekter for følgende NDT-metoder:

  • VT
  • PT
  • MT
  • UT
  • RT
  • ET

Alle objektene som leveres kommer med en egen fasit, som består av en skisse med inntegnede feil, og liste over eventuelle feil og feiltyper.

Er dette noe som er aktuelt for dere? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, så skal vi ordne et godt tilbud til dere!